Exkluzívne služby pre každého:

 • reklamu a inzerciu na najlepších realitných portáloch s najvššou návštevnosťou
 • prezentáciu nehnuteľnosti so záujemcami
 • aktuálny výpis z listu vlastníctva
 • snímku z katastrálnej mapy
 • vypracovanie kúpnej zmluvy právnikom
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho bezodkladné podanie na príslušný katastrálny úrad
 • oznámenie o úspešnom zavkladovaní
 • zaistenie vyplatenia kúpnej ceny
 • bez Vášho úsilia zabezpečíme znalca pre vypracovanie znaleckého posudku, ktorý je uznávaný vo všetkých bankových domoch
 • dáme vypracovať 3 najvýhodnejšie ponuky z bankových domov pre čerpanie hypoúveru
 • urgentne zabezpečíme poistenie Vašej nehnuteľnosti
 • zrýchlene dáme vypracovať geometrický plán
 • profesionálne poskytujeme kompletný servis pri vybavovaní stavebných povolení, ohlasovacej povinnosti pri drobných stavbách
 • zharmonizujeme a zladíme všetko, čo sa týka Vášho sťahovania